Siirry sisältöön

Miten hukkaenergiaa voi hyödyntää?

Suomen teollisuudesta löytyy hyödynnettävää hukkaenergiaa vuosittain jopa 4-6 TWh. Tämä vastaa yhden ydinvoimalan vuosituotantoa. Tällä hetkellä hyödyntämiskelpoista käyttöenergiaa hukataan pääosin vesistöön ja ilmaan n. 200-300 miljoonan euron edestä vuodessa. Mistä hyödyntämiskelpoista hukkaenergiaa sitten yleensä löytyy? Selkeimpiä kohteita ovat teollisuuden poistohöyryt sekä jäähdytysvedet. Näiden lisäksi huomattavia hukkaenergian syntykohteita ovat prosessikaasut, savukaasut, jätevedet, kuivureiden poistokaasut, sekä koneellisen jäähdytyksen lauhdelämmöt. On tärkeää muistaa, että myös haaleaa (jopa +10°C) lämpöä on mahdollista hyödyntää uudelleen. Talteen otettu hukkaenergia on yleensä kustannustehokkainta ja kannattavinta käyttää teollisuuden omissa prosesseissa, joko kierrättämällä uudistettu ylijäämäenergia takaisin samaan prosessiin tai… Read more Miten hukkaenergiaa voi hyödyntää?

Uusiutuvaa energiaa lämpöpumpuilla

Kuten olemme saaneet monesta medialähteestä lukea, on Suomella vielä paljon tekemistä päästäkseen tavoitteisiin uusiutuvan energian käytöstä. Tavoitteenahan on, että vuoteen 2020 mennessä 38% energiankulutuksesta on uusiutuvaa energiaa. Jos tavoitteeseen aiotaan päästä olisi uusiutuvien energialähteiden kasvutahdin jopa kaksinkertaistuttava nykytilaan nähden. Uusiutuvilla energialähteillä on mahdollisuus korvata etenkin ulkomailta tuotavia uusiutumattomia polttoaineita, jotka rasittavat ilmastoa ja Suomen kauppatasetta. Uusiutuvasta energiasta tulee yleensä ensimmäisenä mieleen tuuli- ja aurinkoenergia. Molemmat ovat hyviä uusiutuvan energian muotoja, joita kannattaa hyödyntää. Mutta molemmissa suurena ongelmana on epätasainen teho ja jaksottainen energian saanti. Yksi loistava uusiutuvan energian muoto on… Read more Uusiutuvaa energiaa lämpöpumpuilla

Kilpailuetua energian-säästöistä

Useissa yrityksissä puhutaan tällä hetkellä kilpailukyvyn nostamisesta. Mitä keinoja kilpailukyvyn nostoon löytyy, kun tuotantoprosessit ja työntekijät on ajettu jo aivan tappiin ja henkilöstö on karsittu minimiin. Olisiko aika katsoa hieman tarkemmin yritysten energiakustannusten taakse, ennen kuin mietitään tuotantojen siirtämistä halvemman työvoimakustannusten perässä muihin maihin? Teollisuusyritykset hukkaavat nimittäin kaiken ostamastaan energiasta tuotantoprosesseihinsa. Tuotantoprosessiin tuodusta energiasta ei pääsääntöisesti lähde energiaa tuotteen mukana, vaan se ajetaan hukkaenergiana ilmaan tai vesistöön. Tästä hukkaenergiasta on mahdollista ottaa talteen jopa 70% ja uudelleen hyötykäyttää priimaenergiana, jolloin energiansäästö konkretisoituu euroina suoraan tulosrivillä. Tällä hukkaenergialla on myös mahdollista… Read more Kilpailuetua energian-säästöistä